Ľútostivá Kráľovná neba a zeme! Zhliadni milostivo na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám yprosila u svojho Božského Syna. Najmä Ti ďakujeme za tie mnohé a nesčíselné zázračné dobrodenia, ktoré si vyprosila aj nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne Ťa prosíme, neodvracaj svoje milosrdné oči od nášho národa a nášho mesta ani teraz, ani v budúcnosti. Vypros nám časy pokojné, aby sme mohli ešte viacej chváliť Tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými a s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen. (Zostavil Dr. Alexej Izakovič, 1940.)

Ľútostivá Kráľovná neba a zeme!
Milostivý obraz Panny Márie Trnavskej