Sviatky Pána

“Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta” 1994
Darina Gladišová, akad. maliarka