Kázne pre aktuálny týždeň

nedeľa

25.02.2024

2. pôstna nedeľa „B“ – (Gn 22,1-18) – “Abrahámová skuška”

2. pôstna nedeľa „B“ – (Gn 22,1-18) – “Výchova podla Abraháma”

2. pôstna nedeľa „B“ – (Mk 9, 2-10) – “Tajomstvo Premenenia Pána”

2. pôstna nedeľa „B“ – (Mk 9,2-10) – “Tajomstvo Premenenia Pána


pondelok

26.02.2024

Pondelok po 2. pôstnej nedeli – (Dn 9,4-10) – “Vzor kajúcej modlitby”


utorok

27.02.2024

Utorok po 2. pôstnej nedeli – (Ž 50,23) – “Obeta Chvály”

Utorok po 2. pôstnej nedeli – (Mt 23,1-12) – “Nemoc farizejstva”


streda

28.02.2024

Streda po 2. pôstnej nedeli – (Jr 18,18–20) – “Utrpenie proroka”

Streda po 2. pôstnej nedeli – (Mt 20,17-28) – “Uvádzanie do Tajomstva Kríža”


štvrtok

29.02.2024

Štvrtok po 2. pôstnej nedele – (Lk 16,19-31) – “Hriech nevšímavosti”


piatok

01.03.2024

Piatok po 2. pôstnej neděle – (Mt 21,33-46) – “Podobnestvo o neplatičoch”


sobota

02.03.2024

Sobota po 2. pôstnej nedeli – (Lk 15,1-3;11-32) – “Boh a hriešník”


nedeľa

03.03.2024

3. pôstna nedeľa „B“ – (Ex 20,1-17) – “Dekalóg”

3. pôstna nedeľa „B“ – (Jn 2,13-25) – “Vyháňanie z chrámu”