Kázne pre aktuálny týždeň

sobota

18.05.2024

7. Veľkonočná sobota – (Sk 28,16-20.30-31)

Turičná vigília rehoľníkov

Vigília Turíc – (Jn 7,37-39)


nedeľa

19.05.2024

Turíce 1997

Turice I.

Turice II.

Turice III.

O Duchu Svätom V.


pondelok

20.05.2024

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Sv. Bernardín Siensky

7. pondelok, cyklus II. – (Jak 3,13-18; Mk 9,14-29)

7. pondelok – (Mk 9,14-29)


utorok

21.05.2024

7. utorok – (Mk 9,30-37)


streda

22.05.2024

7. streda, cyklus II. – (Jak 4,13-17)

7. streda – (Mk 9,38-48)


štvrtok

23.05.2024

7. štvrtok – (Mk 9,41-50)


piatok

24.05.2024

Sviatok posvätenie baziliky sv. Františka v Assisi – (Zj 21,1-5)

7. piatok – (Mk 10,1-12)


sobota

25.05.2024


nedeľa

26.05.2024

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

O jednom Bohu v Trojici

Slávnosť Najsvätejšej Trojice I.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice II.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice III.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice IV.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice V.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice VI.