Kázne pre aktuálny týždeň

nedeľa

18.02.2024

1. pôstna nedeľa “B” – (1 Pt 3,18-22) – Viera, krst a Spása

1. pôstna nedeľa “B” – (1 Pt 3,18-22) – Katechéza o krste

1. pôstna nedeľa „B“ – (1 Pt 3,18-22) – Katechéza o krste

1. pôstna nedeľa „B“ – (Mk 1,12-15) – Katechéza o pôste

1. pôstna nedeľa „B“ – (Mk 1,12-15) – Katechéza o pokušení


pondelok

19.02.2024

Pondelok po 1. pôstnej nedeli – (Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46)


utorok

20.02.2024

Utorok po 1. pôstnej nedeli – (Iz 55,10-11)

Utorok po 1. pôstnej nedeli – (Mt 6,7-15)


streda

21.02.2024

Streda po 1. pôstnej nedeli – (Jon 3,1-10; Lk 11,29-32)


štvrtok

22.02.2024

Katedra sv. Petra, apoštola


piatok

23.02.2024

Sv. Polykarp, biskup a mučeník

Piatok po 1. pôstnej nedeli – (Ez 18,21-28)

Piatok po 1. postnej nedeli – (Mt 5,20-26)


sobota

24.02.2024

Sobota po 1. pôstnej neděli – (Mt 5,43-48)


nedeľa

25.02.2024

2. pôstna nedeľa „B“ – (Gn 22,1-18) – “Abrahámová skuška”

2. pôstna nedeľa „B“ – (Gn 22,1-18) – “Výchova podla Abraháma”

2. pôstna nedeľa „B“ – (Mk 9, 2-10) – “Tajomstvo Premenenia Pána”

2. pôstna nedeľa „B“ – (Mk 9,2-10) – “Tajomstvo Premenenia Pána