Zasvätiť sa P. Márii (Spracované podľa Serafínského sveta 5/98)

Bratia a sestry, nachádzame sa v mesiaci, ktorý je zvláštnym spôsobom zasvätený P. Márii. Niekedy nám odlúčení bratia vytýkajú, či sa pre nás P. Mária nestáva modlou, ktorá zatieňuje Ježiša.

Možno u niektorých kresťanov skutočne ich postoj k P. Márii je skutočne pomýlený. Rôzne takzvané súkromné zjavenia, ktoré ale veľmi často nemajú nič spoločné so skutočnou Matkou Božou, a oplývajú množstvom posolstiev, naozaj zatieňujú jediné a pravé Božie Zjavenie, ktoré je zachytené v Božom Slove. Ak chceme vo svojej duši zachytiť Boží hlas, musíme vytvoriť priestor ticha a nehromadiť množstvo ústnych modlitieb, ako k tomu veľmi často vyzývajú rôzne falošné výzvy.

A je naozaj pravdou, že ak niekomu Mária zatieňuje Ježiša, potom naozaj nie je niečo v poriadku. P. Mária nikdy nechcela zatieniť Ježiša. Naopak celá jej bytosť je akoby smerovkou na neho: „Čokoľvek vám povie, urobte !“ – počujeme jej slová na svadbe v Káne Galilejskej. P. Mária chce byť neustále otvorenou bránou. Bránou nášho srdca pre vstup Ducha Svätého.

Duchovní otcovia hovoria, že človek má dve možnosti. Môže svoje generáciami hriechov uzavreté a zranené srdce otvárať sám, svojou silou a námahou. Toto však ide veľmi ťažko. Ak si maličký a slabý, skús druhú možnosť, ktorú nám doporučuje sv. Grignion z Montfortu: „Duch svätí sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.“

Teda ako vidíme: Môžeme sa snažiť otvoriť Duchu Svätému sami a môžeme ho privolať pomocou P. Márie. Vyskúšajme, čo je účinnejšie.

Jednoduchým a veľmi účinným prostriedkom je zasvätenie sa P. Márii ale správne pochopené a prežívané. Ako formulu zasvätenia môžeme použiť rôzne modlitby svätých, ale najúčinnejšia modlitba je modlitba, ktorú sme sformulovali svojimi vlastnými slovami , úplne spontánne. Nejde natoľko o jednotlivé slová ako skôr o vnútorný postoj odovzdanosti. Nejde tu o nejakú zbožnú formulku, ktorá sa recituje raz za deň, ide tu skôr o úkon srdca, ktorý si nás vyžaduje celých. Zasvätenie sa Bohu skrze P. Máriu nie je len odovzdaním srdca, ale otvorením všetkých oblasti nášho života pre príchod a vedenie Ducha Svätého. Podrobenie všetkých oblasti nášho života Božiemu Slovu v Marinom úkone „Fiat“! Zasvätiť sa Márii znamená prenechať Duchu Svätému riadenie nášho vnútra ale aj celý priestor nášho každodenného života. V praxi to môže znamenať postupné, veľmi konkrétne kroky dôvery, načúvania a spolupráce s Božím Duchom – v škole Panny Márie.

Ako prvý krok môže byť pozvanie P. Márie do oblasti nášho fyzického bytia. Zasväťme P. Márii svoje fyzické zdravie! Vyžaduje to z našej strany zrieknutie sa všetkých obáv, odovzdať jej každý strach z choroby, utrpenia, nemocničného prostredia, samoty a iných obáv, ktoré nás prenasledujú. Jednoducho odovzdajme P. Márii svoje telo. To neznamená, že už nebudem chodiť k lekárovi, alebo nebudem užívať lieky, ale to všetko sa bude diať s absolútnou dôverou v Boha môjho Stvoriteľa.

Potom môžeme P. Márii odovzdať i celý náš vnútorný život, všetky emócie a afektivitu. Odovzdajme jej všetko, čo je predmetom našej lásky, čo je pre nás príťažlivé , i osoby, s ktorými sa cítime dobre, ktoré máme radi , i tie ktoré nedokážeme prijať a milovať. Všetky tieto osoby si môžeme konkrétne predstaviť a prosiť Pannu Máriu , aby žila s nami všetky naše citové vzťahy k ľuďom, aby Duch Svätý mohol očistiť všetko, čo treba ešte očistiť, oživiť to, čo je ešte príliš chladné, uvolniť to, čo je napäté, aby nás naučil milovať tak, ako On miluje. Potom sa mnoho našich vzťahov zintezívní , budeme milovať omnoho viac a dokonalejšie. Možno, že Mária zasiahne a ukončí vzťahy , ktoré nie sú od Boha, a ktoré nás zvádzajú do hriechu.

Žiť skutočné zasvätenie nás vždy privedie k obeti. Zasvätiť sa Bohu totiž znamená dovoliť mu čistiť vinicu, strihať ratolesti. Je veľmi dôležité darovať P. Márii svoje srdce, svoju afektivitu, senzibilitu, ba dokonca aj svoju sexualitu, celú oblasť nášho citového života, práve preto, aby do nášho srdca ona prijala Ducha Svätého, ktorý nás potom povedie ku skutočnému šťastiu.

Tak isto môžeme Panne Márii zasvätiť celý svoj dom, aby ho zmenila na miesto Božieho prebývania. Pozvime Pannu Máriu k sebe, prejdime s ňou celý byt a odovzdajme jej ho . Môžeme začať od kuchyne, aby videla ako pracujeme a ako sa stravujeme. Uveďme P. Máriu aj k nášmu stolu, pri ktorom nám môže pripomenúť ľudí, ktorých sme nikdy nepozvali na obed, alebo na návštevu. Potom môžeme prejsť do obývačky a tam jej zvlášť zasvätíme náš televízor. Darujme jej ho úplne, už nám nebude patriť . Zverme jej výber programov, aby sme pozerali len to, čo sa jej páči, takže televízor bude používaný asi omnoho menej.

Nebudem ďalej jednotlivo menovať oblasti, ktoré môžeme ešte zasvätiť Panne Márii. V podstate je zasvätenie čímsi podobným, ako život v Božej prítomnosti, alebo chodenie s Kristom. Žiť zasvätenie sa Bohu s Pannou Máriou je skutočné dobrodružstvo.

Nepodceňujme poslanie tej, ktorej bolo prisľúbené, že ona pošliape hlavu hada. Nechcieť byť jej deťmi v konečnom dôsledku znamená odmietnuť Božiu výzbroj.

Zakončím znovu slovami sv. Grigniona z Montfortu: „ Mária splodila s Duchom Svätým to najväčšie, čo kedy bolo a bude – Bohočloveka, a porodí tiež najväčšie veci, ktoré budú v posledných dobách. Vytvorenie a vychovanie veľkých svätých, ktorí sa objavia na konci čias, je vyhradené jej, lebo len táto výborná a zázračná Panna môže v spojení s Duchom Svätým vykonať veci zázračné a mimoriadne. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná teraz zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné zjednotenie so svojou Nevestou!“

Skúsme to spolu s Pannou Máriou tak, ako nás nabáda sv. Grignion z Montfortu.