Bohorodička IV.

Máme začiatok občianskeho roku a sv. matka Cirkev nám predkladá pred oči meditovať nad tajomstvom Bohorodičky, P. Márie. Je to znovu tajomstvo, ktoré nám odhaľuje čosi o veľkosti človeka v Božích očiach. Človek môže byť partnerom v láske vo vzťahu k Bohu. A táto láske k Bohu je vrcholne plodná a jej ovocím je požehnaný plod života Ježíš Kristus. Skôr ako sa počal tento úžasný dar ľudstvu, muselo prebehnúť milostiplné stretnutie Boha, skrze vyliatie Ducha Svätého, so ženou, Nepoškvrnenou. Skrze vyliatie Ducha Svätého dokázal človek odpovedať na Božiu lásku Božským spôsobom. To je jediná možnosť ako odpovedať Bohu na jeho lásku. Duch Svätý je tým správnym vzťahom lásky k Bohu samotnému. Človek nieje schopný čisté z ľudských síl odpovedať na túto záplavu Božej Lásky. Boh zaplavuje človeka svojou Láskou, Nežnosťou. Boh oplodňuje človeka svojou mocou. A toto všetko sa deje vyliatím Duché Svätého. A človek znovu len tým istým spôsobom odpovedá Bohu na jeho Lásku. Je to spojenie v tom istom Duchu.

My všetci máme byť matkami nášho Pána. Totiž Ježiš sa chce mocou Božou, počať v každom z nás. Samozrejme, že keď sa pozrieme na svoju hriešnu prirodzenosť, nechce sa nám tomu veriť. Ale je to práve Duch Svätý, ktorý človeka k tomu uschopňuje. Boh chce, aby v každom jednom z nás, žilo jeho Slovo. On toto Slovo v Duchu Svatom zosiela na nás. Treba ho podobne ako robí P. Mária prijať vierou a hlboko chrániť vo svojom srdci, treba tiež premýšľať o ňom, ako toto Slovo zrealizujeme vo svojom živote, aby sa Slovo stalo aj vo mne Telom. Aby to Slovo vyžiarilo z mojej bytosti vo forme dobrých myšlienok, slov i skutkov. Pretože len takto sa môžem stať tým, čím mám byť – obrazom Boha.

SZ židovské náboženstvo s týmto Bohočlovečenstvom rátalo. Podľa ich predstáv existoval najprv Adam Nebeský, Nebeský človek zjednotený s Bohom, Adam ako skutočný obraz Neviditeľného a Nepochopiteľného Boha Tento Nebeský Adam je pravzorom pre nás pozemských ľudí. Prečo sa nám to zdá vysoké, možno až pohoršlivé? Pretože nepoznáme svoju vlastnú cenu, ktorú máme v Božích očiach. My sa radšej motáme pri zemi, ako by sme sa snažili pochopiť a prijať do svojho života túto lásku Boha. Človek má veľmi vznešené povolanie a poslanie. V tomto hmotnom svete zjavovať Neviditeľného Boha.

Koľko krát nariekame, že Boh nezasahuje do nášho sveta. Ale On chce zasiahnuť, ale vždy len skrze človeka. Boh do nášho ľudského sveta vstupuje vždy len súhlasne s ľudskou vôľou a prejaví sa Božími skutkami, skutkami viery, nádeje a lásky, ale zároveň sú to plne ľudské skutky.

Všimnite si, keď Mojžiš prosí za svoj ľud a čaká na nejaký zázrak od Boha, Boh ho v modlitbe uschopňuje k tomu, za čo Mojžiš prosí. Boh sa chce prejaviť skrze jeho vieru, nádej a láska.

V jednom historickom filme o talianskom kňazovi, ktorý cez druhú svetovú vojnu zachránil tisícky prenasledovaných ľudí, židov i komunistov sa odohral takýto rozhovor. Keď raz pomáhal jednému komunistovi, ten si sťažoval a vytýkal Bohu, prečo ak existuje, prečo nezasahuje, prečo nekoná. Vtedy ho tento kňaz opravil. Boh koná svoje dielo skrze nás. Boh na tomto svete nemá iné ústa aby ľuďom hlásal pravdu ako tvoje ústa. Boh na tomto svete nemá iné ruky, aby konal v tomto svete dobré skutky, ako tvoje ruky. Boh na tomto svete chce konať mocné skutky skrze tvoju vieru. Takto sa každý jeden z nás môže stať rodičkou Boha. Obrazom Boha v tomto svete. Deti nepochopia Boha, ak im nezažiari z tvojej otcovskej alebo materskej dobroty.