„Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom”. -(Tit 2,11-14)

Toto je základné posolstvo dnešnej Slávnosti narodenia. Boh sa stal človekom. Boh sa spojil s človekom a z tohoto spojenectva človek čerpá silu, ktorá ho uschopňuje k zápasu so Zlom. Znovu, tak ako aj predtým, opakujem, že Kristus, ktorý sa nám narodil je Pravý Boh ale aj Pravý človek. Dokonalý človek. Neexistuje a nemôže existovať dokonalý človek bez spojenia s Pravým Bohom. Toto je Pravda, ktorú si musíme stále znovu a znovu uvedomovať. Človek, ktorý nežije v zjednotení s Bohom, je vydaný napospas rôznym démonickým silám, ktoré si z neho urobia otroka.

Tak rád by som dnes hovoril radostne, ale priznávam sa, že ma to vianočné spovedanie tak unavuje, že sa už neviem radovať. Prečo? Pretože to vianočné spovedanie je pre kňaza akoby defilé hriechu. Priam akoby som počul výsmech ako sa diabol vysmieva Kristovi: „Ty si ich stvoril, ty si ich svojou príšernou smrťou vykúpil, ale oni idú za mnou ako teľce vedené na porážku!” A o mnohých to naozaj tak platí.

Už zopár rokov som premýšľal, či vianočné a veľkonočné spovedanie je od Boha? Božie Slovo nás vyučuje, že Boh nieje bohom zmätku ale poriadku. Na človeka naloží len toľko, koľko môže uniesť. Boh nežiada, aby kňaz na Vianoce po prípade na Veľkú noc padal na nos.

Ako kňaz bývam unavený z dvoch príčin. Za prvé preto, že vás je zrazu mnoho a za druhé preto, že mnohí z vás to vôbec s Kristom nemyslia vážne. Milujú svoje hriechy. Kristus i kňaz im slúžia len ako kôš na smeti alebo ešte horšie ako záchod, kde idú všetky nestrávené odpady. Kňaz je unavený aj preto, lebo je vás mnoho. Je zaujímavé, že aj v spoločenstve slobodných bytostí, ako sú ľudia, sa dajú definovať určité zákony štatistiky. Doprava zvláda svoju funkciu. Len málokedy sa stane, že stojí na zástavke viacej ľudí, ako sa zmestí do autobusu. Podobne je to s vlakmi a s inou dopravou. Ešte sa nestalo, že by sa zrazu za normálnych okolností a čiste z prirodzeného popudu, celé mesto vybralo na výlet. A prečo to pri spovedaní neplatí. Boh, ktorý všetky veci rozumne riadi, vás celý rok vyzýva, poďte na spoveď, ale vy neposlúchate a nechávate to na sviatky. Keby človek počúval vnuknutia svojho Boha a riadil sa zákonom svojho svedomia, neexistovali by takéto neprirodzené návaly. Ježiš je pre mnohých len ako sviatočný zákusok. Ale sviatosť nieje odvodená od sviatku ale od posvätenia. Boh chce posvätiť celý život. Buď bude tvojím spoločníkom po celý život, alebo sa k nemu radšej ani nepribližuj.