Turíce 1997

Dnes oslavujeme jedno z ústredných tajomstiev kresťanstva. Vyliatie Ducha Sv. na ľudí. Je to obnova prvotných pomerov v človeku. Boh vdýchol v Adamove nozdry Dych Života (svojho Ducha) a tak sa človek stal živou bytosťou. Pravý a skutočne ľudský život začína až tam, kde človek žije z Božieho Ducha. Duch Sv. to je zážitok Boha.

Keby sa niekto vybral do pohoria Tatier, obzrel by si hory z nížiny a povedať by, že už hory dobre pozná, všetci by sme uznali, že tára nezmysly. Avšak v podobnej situácii sa nachádzajú niektorí kresťania, ktorí Boha „poznajú“ len akoby z diaľky, akosi len z vonkajšku, len čiste filozoficky alebo teologicky, ale osobne nikdy nevstúpili do vzťahu s Bohom.

Je pravda, že Židia verili v jedného Boha, nepoznali Tajomstvo Trojice a že boli dobrými veriacimi. Vynikali tým, že nemali spústu božstiev na rozdiel od okolitých národov. Verili v jedného neviditeľného, jedinečného a verného Boha, mali s ním v dejinách skúsenosť. A predsa bol i pre nich Boh nesmierne vzdialený, do jeho vnútorného života nevstupovali a ani nemali s ním vzťah. Podobali sa onomu človekovi, o ktorom sme hovorili na začiatku. Boli v nížine a do hôr nikdy nevstúpili.

Človek ktorý chce poznať krásu hôr a ich tajomstvá, musí do nich sám vstúpiť a dobyť ich. Tu naše prirovnanie stroskotáva. Človek nemôže vlastnými silami „dosiahnuť“ Boha. Vlastnými silami nedokáže vstúpiť do jeho tajomstva. Ale Boh môže urobiť to, čo hory nemôžu nikdy urobiť. Môže človeku vyjsť v ústrety. V Ježišovi sa Boh ľuďom zjavuje a približuje. O nom platí: „Kto mňa vidí, vidí Otca.“

Ježiš žil jedinečný vzťah človeka k Bohu. A keď zomrel, Boh Otec sa jeho Vzkriesením k nemu prihlásil ako ku svojmu Synovi. Ukázalo sa, že jeho vzťah k Otcovi, prevyšuje všetky ľudské kvality, že je silnejší ako smrť, vstal z mŕtvych, Otec ho vzkriesil. Puto Lásky medzí Otcom a Synom je nezrušiteľné. A Ježíš nie len ako Boží Syn ale aj ako pravý človek, vstúpil do Božej Slávy. A tí, ktorí sa stretli so Vzkrieseným, a ktorí v neho uverili, poznali, aký je vzťah medzí Otcom a Synom. A v dare Ducha Svätého mohli vstúpiť do tohoto vzťahu, alebo ešte lepšie povedané, tento Živý a Osobný vzťah Lásky vstúpil do ich ľudských sŕdc.