Sv. Timotej a Títus

Dnes nám cirkev pred oči kladie ako príklad hodný nasledovania dve postavy biskupov zo školy apoštola Pavla. Obidvaja patrili k horlivým sprievodcom apoštola Pavla a mnoho rokov svojho života prežili spolu s ním. Sv. Timotej, ktorého si apoštol Pavol možno najviac cenil spomedzi svojich žiakov, pochádzal z Lystry, ktorá sa nachádzala na území dnešného Turecka, a pravdepodobne bol pokrstený na I. misijnej ceste apoštola Pavla. Na II. ceste už bol sprievodcom apoštola a bol od tejto doby skoro stále s ním.

Pavol nazýva Timoteja „svojim milovaným synom“ (2 Tim 1,1). Chváli jeho starostlivosť. Napríklad v liste Filipanom píše: „O ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu“(Fil 2,19-22). V dnešnom čítaní sme počuli o vrúcnom vzťahu apoštola Pavla k tomuto svojmu žiakovi: „Na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci…Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty“ (2 Tim 1,3-5).

Podľa týchto prameňov Pavol v roku 45, na svojej I. misijnej ceste, obrátil na kresťanskú vieru dve židovské ženy, matku a starú matku Timoteja. Jeho matka bola vydatá za pohana, Gréka. Timotej bol odmalička vychovávaný v bázni Božej, takže Pavol môže na jeho adresu povedať: „Od útleho detstva poznáš Sväté písmo, ktoré ti môže dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“

Keď sa Pavol okolo roku 50 znovu objaví v Lystre, mladučký Timotej je už kresťanom (Sk 16, 1). Pavol si ho na odporúčanie kresťanov, ktorí si Timoteja pre jeho príkladný život veľmi vážili, zvolil za sprievodcu a pomocníka a chcel, aby šiel s ním. Timotej vo všetkej pokore a poslušnosti opustil otca i matku a odišiel s Pavlom. Pavol ho vysvätil za kňaza vzal so sebou na apoštolské cesty. Tiež ho občas posielal na rôzne miesta, aby už obrátených kresťanov utvrdzoval vo viere, alebo aby zbieral dary pre chudobných. Na zvláštne vnuknutie Ducha Sv. ho Pavol vysvätil na biskupa a zveril mu správu cirkvi v Efeze. Aby ho Pavol potešil a povzbudil, napísal mu dva pekné listy, ktoré sa dostali do zbierky posvätných kníh NZ. V prvom liste mu dáva cenné pastoračné rady, pre vedenie kresťanskej obce. Druhý list mu píše z väzenia, dáva mu rôzne duchovné rady: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.“

Vcelku tieto Pavlove listy ukazujú na to, že aj Pavol mal učeníka, ktorého miloval ako Ježiš sv. Jána. Listy odhaľujú takmer materinskú starostlivosť sv. Pavla o Timoteja, jeho dôveru v neho, keď ho poveroval dôležitými úlohami, jeho úprimné povzbudzovanie, jeho ustavične modlitby za neho, jeho úzkosť o jeho zdravie a mnoho ďalších miest, ktoré ukazujú na jedinečný vzťah medzi apoštolom Pavlom a Timotejom. Pavol svoj druhý list Timotejovi končí takto: „Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr…Keď som sa prvý ráz bránil, nebol pri mne nik: všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stal pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy: a bol som vyslobodený z tlamy levovej. Pán ma vyslobodil zo všetkého zla a zachránil ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov.“

Ďalšie Timotejové osudy poznáme len z tradície. Staroveký dejepisec Eusébius ho nazýva prvým biskupom v Efeze. Podľa apokryfných Skutkov Timotejových zo 4. Storočia, zabili ho v Efeze 22. Januára roku 97, lebo vystúpil proti nemravným slávnostiam vo sviatok pohanskej bohyni Artemidy. Jeho telesné pozostatky sa uchovávajú v Ríme v kostole San Giovani in Fonte.

V čom je aktuálny tento svätý dnes: „Aj dnes sa verejne koná mnoho nemravných vecí a je dobré, aby sme si u tohto svätého vyprosovali silu tieto veci zavrhnúť a chrániť pred nimi aj tých, ktorí sú nám zverení.

Druhý dnešný svätý, svätý Títus, sa narodil ako pohan. Po boku apoštola Pavla sa objavuje práve počas jeho cesty do Jeruzalema na apoštolský snem. Na niektorej ďalšej ceste zanechal apoštol Pavol Títa na Kréte. Zomrel vo veku 94 rokov ako biskup na Kréte.