6. utorok – (Mk 8,14-21)

V dnešnom evanjeliu sa reč apoštolov krúti okolo chleba, ale Ježiš myslí na pomýlené životné postoje. Apoštoli si medzi sebou hovorili, že zabudli zobrať chlieb. Rozmýšľajú, kde ho asi kúpia. Aj v ich dobe určite existovali pekárne, ktoré boli majetkom súkromníkov (napr. pekáreň kráľa Herodesa) a možno i politických a náboženských strán (pekáreň zbožných farizejov „kóšer“).

Zrazu do ich ustarostených myšlienok vstúpi Ježiš s výzvou „Chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Veľmi často Pán Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo ku kvasu, ktorý zobrala žena a zapravila do troch mier múky, kým všetko neprekvasil. Existujú však v duchovnom svete aj iné kvasy, ktoré dokážu prekvasiť spôsoby ľudského myslenia a chovania.

„Kvas farizejov“, pokrytectvo. Veľmi nákazlivá choroba, choroba pretvárky. Hra na spravodlivých. Snaha zachovať si imidž za každú cenu. Hľadanie ľudského uznania za každú cenu. „Kvas farizejov“ to je aj odmietnutie Boha, ktorý sa zjavuje. Lipnutie na svojej predstave. Hriech proti Mojžišovmu zákazu urobiť si obraz Boha. Pán Ježiš nezapadal do tejto ich predstavy a očakávania a preto ho neprijali. Boh nemôže zodpovedať ľudským predstavám a očakávaniam. Ale úplne zodpovedá túžbam čistého srdca.

„Kvas Herodesov“ – to je zasa ľudská chytrosť, ktorá je Bohu odporná. Je to „múdrosť“ tohto sveta, ktorá často stojí v opozícii proti Božiemu Slovu. Aj do nás preniká tento kvas cez svetské média, skrze prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom sa pohybujeme.

Keď bezradní apoštoli stoja pred Kristom a nevedia, kde majú zohnať chlieb na svoju obživu, Pán Ježiš im pripomína dva zázraky, ktoré vyriešili momentálny problém ľudského hladu. Dva zázraky rozmnoženia chleba. Pán Ježiš sa odvoláva na ich vlastnú skúsenosť s Ním. Čuduje sa nad ich neschopnosťou vyvodiť z toho záver. Je potrebné z každej skúsenosti s Bohom vyvodiť záver, ktorý si ďalej ponesieme ako svoje presvedčenie. Ak máme skúsenosť s vyslyšanou modlitbou, naša viera rastie. Posledná otázka dnešného evanjelia zneje: „Ešte nechápete?“

Položme si otázku: Je moja viera skúsenostná? Modlím sa k Bohu osobným, neformálnym spôsobom? Mám odvahu očakávať od neho veľké veci? A urobil som už záver zo svojich skúseností?

Pozrime sa ešte na to, ako sa chrániť pred týmito škodlivými kvasmi, ktoré hrozia nakaziť aj nás. Proti kvasu farizejov existuje jeden liek: „Nežiť svoj duchovný život čiste z ľudských síl, ale z moci Bože.“ Táto moc sa skrýva v prijatí Ježiša Krista, lebo tým, ktorí ho prijali dal moc stať sa Božími deťmi! Proti kvasu Herodesovmu je podobný liek. Prijať Ježiša ako Pravdu, aby sme sa neriadili chytrosťou tohto sveta, ale Božou múdrosťou, ktorú nám zjavuje Božie Slovo.