6. úterý – (Mk 8,14–21)

V dnešním evangeliu se řeč apoštolů kroutí kolem chleba, ale Ježíš myslí na pomýlené životní postoje. Apoštolové si mezi sebou říkali, že zapomněli vzít chléb. Přemýšlejí, kde ho asi koupí. I v jejich době určitě existovaly pekárny, které byly majetkem soukromníků (např. pekárna krále Heroda) a možná i politických a náboženských stran (pekárna zbožných farizeů „košer“).

Najednou do jejich ustaraných myšlenek vstoupí Ježíš s výzvou „Chraňte se kvasu farizeů i kvasu Heroda!“ Velmi často Pán Ježíš přirovnává Boží království ke kvasu, který vzala žena a zapravila do tří mír mouky, dokud vše nepřekvasil. Existují však v duchovním světě i jiné kvasy, které dokážu prokvasit způsoby lidského myšlení a chování.

„Kvas farizeů“, pokrytectví. Velmi nakažlivá nemoc, nemoc přetvářky. Hra na spravedlivých. Snaha zachovat si image za každou cenu. Hledání lidského uznání za každou cenu. „Kvas farizeů“ to je i odmítnutí Boha, který se zjevuje. Lpění na své představě. Hřích proti Mojžíšovu zákazu: udělat si obraz Boha. Pán Ježíš nezapadal do této jejich představy a očekávání a proto ho nepřijali. Bůh nemůže odpovídat představám a očekáváním hříšných lidí. Ale zcela odpovídá touhám čistého srdce.

„Kvas Herodův“ – to je zase lidská chytrost, která je Bohu odporná. Je to „moudrost“ tohoto světa, která často stojí v opozici proti Božímu Slovu. I do nás proniká tento kvas přes světská média, skrze prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém se pohybujeme.

Když bezradní apoštolové stojí před Kristem a nevědí, kde mají sehnat chléb na svou obživu, Pán Ježíš jim připomíná dva zázraky, které vyřešily momentální problém lidského hladu. Dva zázraky rozmnožení chleba. Pán Ježíš se odkazuje na jejich vlastní zkušenost s Ním. Diví se nad jejich neschopností vyvodit z toho závěr. Je třeba z každé zkušenosti s Bohem vyvodit závěr, který si dále poneseme jako své přesvědčení. Máme-li zkušenost s vyslyšenou modlitbou, naše víra roste. Poslední otázka dnešního evangelia zní: „Ještě nechápete?“

Položme si otázku: Je moje víra zkušenostní? Modlím se k Bohu osobním, neformálním způsobem? Mám odvahu očekávat od něho velké věci? A udělal jsem už nějaký závěr ze svých zkušeností?

Podívejme se ještě na to, jak se chránit před těmito škodlivými kvasy, které hrozí nakazit i nás. Proti kvasu farizeů existuje jeden lék: „Nežít svůj duchovní život čistě z lidských sil, ale z moci Bože.“ Tato moc se skrývá v přijetí Ježíše Krista, neboť těm, kteří ho přijali dal moc stát se Božími dětmi! Proti kvasu Herodesovu je podobný lék. Přijmout Ježíše jako Pravdu, abychom se neřídili chytrostí tohoto světa, ale Boží moudrostí, kterou nám zjevuje Boží Slovo.