05. nedeľa cez rok “A” – (Iz 58,7-10)

Pretože sám Boh sa dnes skrze proroka Izaiáša prihovára akosi osobne, v druhej osobe jednotného čísla, a ja urobím dnes to isté. Možno ťa trápi prázdnota Tvojho života. Možno si získal trpkú skúsenosť. Volal si k Bohu a Boh ťa nevypočul. Napriek svojím mnohým modlitbám prežívaš vo svojom duchovnom živote temnotu. Tak teraz dobre počúvaj, pretože Božie Slovo dnes hovorí o Svetle a o vyslyšaní Tvojich prosieb. Predovšetkým si musíš uvedomiť, že ak chceš, aby ťa Boh vypočul, najprv musíš Ty vypočuť Jeho.

Toto hovorí Pán: „Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojimi blížnymi sa neskrývaj.” Možno práve tento rozmer chýba Tvojmu duchovnému životu. Je zároveň úžasne i desné, že sa skrze lásku k blížnemu, teda skrze lásku k človeku, môžeš stretnúť s Bohom.

Božie Slovo už v tomto živote sľubuje úžasnú odmenu za skutky lásky k človeku: „Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a On ti povie: „Tu som”. Počuješ aké úžasne prisľúbenia. Všímaj si potrieb núdzneho a môžeš si získať Božiu priazeň. Ty si všimni človeka a Boh si všimne Teba a Tvoju duchovnú prázdnotu. To k čomu nás vyzýva prorok Izaiáš poznáme ako skutky telesného i duchovného milosrdenstva. Možno v našich pomeroch ide skôr o duchovnú biedu ako hmotnú. V tvojej blízkosti žije mnoho blúdiacich bedárov, ktorí nepoznajú Pravdu a ty na to nedbáš a žiješ len pre zábavu. Venuj sa tým, ktorí nepoznajú Boha. Možno ho ani Ty dobre nepoznáš. Čítaj Písmo Sväté a modli sa. Prijímaj sviatosti. Ak budeš konať v zhode s Božou vôľou, prežiješ v sebe prítomnosť Boha. Boh bude milovať Tvojím ľudským srdcom a Ty zažiješ veľkú radosť. On Ti sľubuje: „Vtedy ako zora vyrazí Tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: „Tu som”.

Boh Ti odpovie, ak sa ty zľutuješ nad svojím blížnym. On sám to sľubuje vo svojom Slove. Božie Slovo treba prijať s istotou. Ak sa Boh takto zaväzuje, na to sa dá s istotou spoľahnúť. Skús to a uvidíš, či sa tvoje temnote nerozjasní. Skús denne niečo urobiť pre druhých a prežiješ rastúce Svetlo v Tvojej duše. Budeš stále reálnejšie prežívať Boha Lásku. Boh sa Ti tak reálne priblíži, ako hovorí skrze proroka. „Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: „Tu som.” Je úžasne počuť toto Božie „Tu som“. Ty sa zastaň biednych a Boh sa zastane teba v tvojej núdzi. Boh Ti povie: „Tu som”. Potom nebude Tvoja viera trpieť pochybnosťami. Tvoje viera bude žiť zo skúsenosti, nebudú ťa trápiť pochybnosti. Náš Boh je Boh skutkov Lásky.

„Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie, ak prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.“ Boh hovorí o utláčaní. Možno si povieš: „Ja nikoho neutláčam.“ Naozaj nemáš pod sebou robotníkov, ktorých by si utláčal, ale možno utláčaš svoju manželku, svoje deti. Sú rôzne formy útlaku. Vždy však ide o násilne presadenie svojej vôle nad svojím blížnym. My však máme presadzovať Božiu vôľu a to je láska.

Čo to znamená: „ak prestaneš ukazovať prstom..” Prstom ukazuje ten, kto súdi svojho blížneho. Kto sa povyšuje nad svojho blížneho. Nemáš nikoho takého na koho ukazuješ prstom. Porozmýšľaj!

“prestaneš hovoriť bezbožne..” Bezbožné sú všetky reči, ktoré urážajú tvojho Stvoriteľa. Ale hovoriť bezbožne môže znamenať aj hovoriť bez lásky, lebo Boh je láska. Surovosť v slovách. Nemáš také slová. Porozmýšľaj!

“a nasýtiš dušu ubitú..“ Kto je v tvojej blízkosti tou ubitou dušou. Opýtaj sa sám seba, opýtaj sa svojich blízkych, ako sa na teba pozerajú. Možno budeš prekvapený. Toto všetko musíš odstrániť, aby sa Boh zmiloval nad tebou. Nezapíjaj svoju prázdnotu fľašou, ona nepomôže, ale urob to, čo Ti hovorí Pán skrze proroka a nájdeš pokoj pre svoju dušu.