25. piatok – (Lk 9,18-22)

Problém, ktorý rieši Ježiš v dnešnom úryvku evanjelia podľa Lukáša je veľmi dôležitý. Od odpovede na túto otázku záleží všetko ostatné. Všetko stojí na tomto jedinom: „Čo pre mňa znamená Ježiš, za koho ho pokladám?“ Prijímam ho len ako omylného človeka a teda jeho slovo prijímam s určitou rezervou, alebo ho prijímam ako Božie Slovo, s istotou viery, ktorá mu patrí. Otázka je: Je ukrižovaný a vzkriesený Kristus dostatočnou Božou odpoveďou na problémy človeka? Čo je zmyslom jeho príchodu na svet?

Ježiš nám predovšetkým zjavuje Pravého Boha ale aj pravého človeka, dokonalého človeka a cestu k dosiahnutiu týchto skutočností. On sám je Cesta, Pravda a Život. Svojimi kázňami a zvlášť podobenstvami a činmi, likviduje naše mylné predstavy o Bohu. Zjavuje nám Boha ako Lásku, ktorá stvorila celý svet a stále ho riadi. Zjavuje nám, že naša dokonalosť je v Bohu. Človek dorastá do svojej dokonalosti len vtedy, keď sa zjednocuje s Bohom, skrze Slovo a Ducha. Už v SZ nachádzame vyznanie: „Moja múdrosť a moja nádej je Pán. Moja Spása je Pán.“ alebo „V Bohu je moja nádej i sláva moja, len Boh je moja sila, len v Bohu nájde pokoj moja duša, On je moja nádej.“

„Syn človeka musí mnoho trpieť…“ Tým nám zjavuje, že náš svet dospieva ku svojej dokonalosti skrze utrpenie, skrze pôrodné bolesti. Utrpenie je niečím, čo sprevádza náš rast k dokonalosti. Syn človeka musí trpieť. Nová úroda prichádza za cenu smrti semien. Ľudská duša sa zušľachťuje obeťou. Obeť to je krok nad seba, krok do Lásky.

Otázka, ktorú položil Pán Ježiš apoštolom, by sa dala sformulovať aj takto: „Čo si o mne myslíte?“ Je to veľmi pokorná otázka. Byť ochotný vypočuť názory druhých na svoju osobu. Koľko krát nám to druhí aj chcú povedať a my pred tým unikáme. Nechceme počuť ako nás tí druhí vnímajú a je to na škodu nášho rastu. Ak chceme rásť potrebujeme aj tento okamih pravdy. Skúsme sa opýtať svojich najbližších, čo si o nás myslia. Väčšinou nás nevnímajú len v čiernej farbe, dozvieme sa občas aj nejaké pozitíva. Za touto otázkou cítime Ježišovou pokoru. On je pokorný. Nemusí sa báť odhalenia. My sa bojíme, že sa nám zjaví náš hriech.

Na druhej strane platí, že to, čo si o mne myslia ľudia nie je tak dôležité ako to, čo si o mne myslí Boh. Ale aj Boh sa na nás díva očami toho druhého. Pán Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili!“ Božie oči hľadia na teba skrze tvoju ženu, skrze tvojho muža, skrze tvoje deti. Nepodceňuj ich pohľad na seba, lebo Boh ti aj skrze nich zjavuje, čo je dobré a čo zlé. Láska je to, čo prospieva všetkým. Pán Ježiš hovorí, že poznanie Pravdy vedie ku skutočnej Slobode.