20. utorok, I. cyklus – (Sdc 6,11-24a)

Podobne ako Izrael v prvom čítaní aj my prežívame rôzne zmätky, ktoré nám podľa nášho zdania brania, aby sme mohli v pokoji a vo svätosti slúžiť Pánovi. Po revolúcii sme sa tešili, že sme nadobudli vonkajšiu slobodu. Dnes vidíme, že nás diabol ohrozuje vábením konzumným štýlom života. Možno, keby sme zažili situáciu podobnú tej, ktorú opisuje Písmo a zjavil sa nám anjel a pozdravil nás podobne ako Gedeóna, aj naša reakcia by bola: „Prepáč, pán môj; ak je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho divy, o ktorých rozprávali naši otcovia.“

Pozdrav, ktorý anjel vyslovil, znel: „Pán s tebou, udatný muž!“ Je to boží pozdrav vhodný pre ťažké časy. Takto anjel pozdravuje tých, ktorý sa chystajú k zápasu. Aj Panna Mária prijala podobný pozdrav. Ak sa na obzore ukazujú tmavé mračná, nikdy nezabudnite, že Pán je s nami.

Tento pozdrav je však zároveň výzvou k ľudskej aktivite. Ako to hovorí ľudové príslovie: „Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže!“ Boh do nášho sveta vstupuje a pôsobí skrze nás. Nechce do nášho sveta zasahovať bez nášho očakávania, bez našej prosby, bez nášho vzývania, bez našich rúk. V Dejinách spásy môžeme často vidieť, že veľké Božie veci sa vždy dejú v spolupráci s človekom, ktorý sa tak stáva vedomým a dobrovoľným nástrojom Božej Lásky. Uisťuje nás, že On bude s nami. Gedeónovi hovorí: „Choď v tejto svojej sile a vyslobodíš Izrael z rúk Madiánčanov! Ja ťa posielam!“

Gedeónovi je povedané: „Choď v tejto svojej sile…“ Čo je našou silou? Vedomie Božej blízkosti, ktoré najlepšie prehĺbime modlitbou. Zážitok toho, že Boh je naozaj pri nás. Pán nám hovorí: „Ja budem s tebou!“ Vedomie Božej blízkosti nám dáva zážitok pokoja uprostred zmätkov času. Gedeón ovocie stretnutia s Bohom vyjadruje aj názvom oltára: „Pán je pokoj!“

Aj v dnešnom čase, nám osoží viac ako horúčkovité čítanie novín alebo pozeranie a počúvanie Televíznych novín, padnúť na kolená, volať k Bohu, príď Pane Ježišu, príď vo svojej moci a sile a urob koniec zmätkom, ktoré zapríčinili aj naše neprávosti a naša neposlušnosť Bohu. Kriste Vykupiteľ človeka, vstup do zmätkov nášho času, keď nám ľuďom hrozí zničenie, ujmi sa vlády v nás i vo svete a priveď naše duše do prístavu pokoja. Amen!