2. Veľkonočný utorok – (Sk 4,32-35) – Sila jednoty

V tomto prvom čítaní sme počuli: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Nikto z nich, ak niečo mal, nehovoril, že je to jeho, ale všetko mali spoločné.“ To, čo nám predstavujú Skutky apoštolské, to je Cirkev, ako ju poznal starovek. My dnes nachádzame len žalostné torzá z onej pôvodnej jednoty. Cirkev rozdelená na rôzne vyznania, sekty a denominácie.

I v samotnej Cirkvi katolíckej sa dá ťažko hovoriť o tom, že by veriaci mali jedno srdce a jednu dušu a všetko spoločné. Dá sa povedať aspoň o nás tu prítomných, že sme jedno srdce a jedna duša, a že máme všetko spoločné? Cítime ako sme vzdialení od pôvodného ideálu. Sme aspoň bratia a sestry? Chováme sa k sebe tak, alebo hľadíme na toho druhého ako na cudzieho človeka? Bohužiaľ, často sa ani na ľudskej rovine vôbec nepoznáme.

Čo bolo príčinou onej fantastickej jednoty na počiatku dejín cirkvi? Bol to Kristus, bol to Duch Svätý. Kristus bol pre všetkých pravidlom spoločenstva, normou podľa ktorej chceli byť všetci utváraní. Kristus bot stredom ich bytostí. Oni hoci ich bolo mnoho mali jeden stred, jedno ťažisko, Krista. Vedeli čo chcú a o čo sa majú snažiť. Kristus bol pre nich vzorom a plánom. Silou. Všetci prijali Krista ako svojho Pána, ale i ako svoj Život a nechali sa ním pretvárať. Potom úž neexistovala roztrieštenosť ani v nich samých a ani v spoločenstve takýchto ľudí.

Ráz som zachytil v televízii alebo na internete povzdych nejakého psychológa, ktorý si povzdychol, že ešte sme nevynašli liek na ľudské srdce (v zmysle psychiky). Ale taký liek je človeku daný, priamo od Boha. Kristus je našou normalitou, bez neho nevieme byť normálni. Usilujme sa o takúto jednotu, pretože v opačnom prípade nám nikto nebude chcieť veriť. Jednota je vonkajším znakom vnútornej sily lásky. Jednota je znakom toho, že v takomto spoločenstve prebýva Boh.

Oni vytvorili jednotu aj preto, pretože všetci chceli byť aj boli poslušní Bohu. Boh dáva svojho Ducha tým, ktorí ho poslúchajú. Potrebujeme zmenu na úrovni ducha. Skrze Božie Slovo, preniká do nás Boží Duch a uzdravuje našu psychiku.