2. Veľkonočná nedeľa „B“ (1Jn 5,1-6)

„Milovaní, každý kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.“ Vstupnou bránou do Božieho kráľovstva je viera v Ježiša. Ježiš je Kristus. Ježiš je mesiáš, Ježiš je riešením „problémov tohoto sveta“. Keď sme svoju dušu pevne zakotvili v ňom a nehľadáme pre seba už iné riešenie, ako je Kristus, vtedy sa dá povedať, že sme naozaj uverili a že sme sa vydali na tú cestu, ktorou je Ježiš. Takýmto spôsobom sme do seba prijali nový začiatok i koniec. Takýmto spôsobom sme sa narodili z Boha a pre Boha. Začíname existovať pre Krista.

„A každý, kto miluje Boha Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.“ Skutočným a hodnotným a naozaj pravým motívom našej medziľudskej lásky je fakt narodenia sa z Boha. My sa milujeme kvôli tomu Božskému, čo sa v nás objavilo po narodení sa z Boha. To je naša hodnota.

„Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.“ Láska k človeku má svoj základ k láske k Bohu. A láska k Bohu spočíva v tom: „Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania.“ Láska k Bohu nie je akýsi abstraktný cit, ale v skutočnosti sa jedná o strohú poslušnosť Božím prikázaniam. Takýmto spôsobom najlepšie prejavíme lásku voči autorite.

„A jeho prikázania nie sú ťažké.“ Prikázania sa nám zdajú ťažké len dovtedy, dokial nie sme úplne zjednotený s Bohom, keď poškuľujeme po svete, keď sme rozpoltení. Ale ak sa úplne dáme na stranu Božiu, Boh nám pomáha svojím Duchom Svätým.

„Každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom.“ Počuli sme, že víťazstvom nad svetom je okamih nášho narodenia sa z Boha. Ale narodenie z Boha sa deje vierou, že Ježiš je Kristus. Ježiš je moja konečná zastávka. Ježiš je pre mňa jedinou možnosťou, jedinou cestou, inej cesty a inej možnosti nemám.

„A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto víťazí nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?“ Viera je schopnosť prijať do seba Božiu múdrosť, Ukrižovaný Kristus je Božou mocou i Božou múdrosťou. Viera je schopnosť prijať Kristov kríž ako životnú normu. Je v tom víťazstvo nad svetom. Svet nás poráža našou žiadostivosťou, našou túžbou po príjemne, ale Kristov kríž nás vedie k víťazstvu nad sebou i nad svetom. Ježiš nám odkazuje: „Dúfajte vo mňa, je som premohol svet.“ „On je ten, ktorý prešiel cez vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen cez vodu, ale cez vodu a krv. A dosvedčuje to Duch, pretože Duch je pravda.“