17. utorok – (Mt 13,36-43)

Ani učeník Ježiša Krista nemusí všetko ihneď pochopiť. Má právo si pýtať vysvetlenie tak, ako apoštoli v dnešnom úryvku z Matúšovho evanjelia. Boh často používa podobenstvá a to nielen počas pozemského účinkovania Ježiša Krista, ale stále. Celý svet sa nám javí ako Kniha podobenstiev o Bohu. Viditeľný svet často znázorňuje svet neviditeľný. Zákony prírody a kozmu sú predobrazom zákonov Božieho Kráľovstva.

Syn človeka je rozsievač dobrého semena. Syn človeka to je Vtelené Božie Slovo. Človek sa stáva dobrým semenom a pšenicou, keď je synom Kráľovstva, keď prijíma do svojho života vládu Božieho Slova. Ak neprijíma vládu Božieho Slova je synom zlého. Žije zle, žije zo zla a žije pre zlo. Žije ako burina v Božej záhrade.

Chceli by sme už teraz vidieť, ako Boh oddeľuje od seba pšenicu a kúkoľ. On však chce nechať všetko až do žatvy, až do konca sveta. Svet, v ktorom žijeme, bude podobne ako zločinec postavený pred súd. Božie mlyny melú pomaly ale dobre a spravodlivo. Na konci časov bude súd a nastane triedenie. Boží anjeli budú zbierať a hľadať dva druhy zla. Neprávosť, teda nezákonnosť, narušenie spravodlivosti voči Bohu i voči ľuďom a pohoršenia, ktoré robia akoby propagandu pre hriech a vytvárajú situáciu pokušenia. V Božom kráľovstve nebude ani hriech a ani pohoršenie.

Až vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva! Oslava spravodlivých je vecou budúceho veku. Nedočkáme sa jej v tomto svete, ktorý leží v moci zla a, ktorý bude súdený ako zločinec. Spravodlivosť sa zaskveje až keď na ňu dopadne Večné svetlo. Svet nevidí spravodlivosť, lebo sa na všetko díva nečistým pohľadom. Božia spravodlivosť je niečo iné ako naša ľudská a Boží spravodliví niesu tiež často totožní s tými, ktorých považujeme za spravodlivých my.

Jeden z priateľov sa pokúšal utešovať prezidenta Abraháma Lincolna slovami: „Dúfam, že je Boh s nami.” Na všeobecný úžas Lincoln vyhlásil, že on v to nedúfa a pokračoval: „O tom ani nerozmýšľam, pretože viem, že Boh je vždy na strane spravodlivého. Ale stále sa starám a modlím o to, aby som ja i môj národ, stál vždy na strane Boha.” Pravým cieľom nášho života nie je prispôsobovať Boha našim plánom, ale seba prispôsobovať jeho plánom. Hlavnou úlohou ľudí – najmä v našej dobe – je uskutočňovať tú časť Otčenáša, kde sa modlíme: „Buď vôľa tvoja.” Všetci môžeme pomáhať pri zavádzaní nebeského pokoja a poriadku do zmäteného sveta.

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 5,16) Pomôž mi, Bože, nech spolupracujem na uskutočňovaní tvojho pokoja na zemi!