17. piatok – (Mt 13,47-53)

Bratia a sestry, veľmi často počujeme námietky proti Cirkvi, ktorá pohoršuje tým, že sú v nej ľudia hriešni a nie anjeli. Vieme, že Pán Ježiš bol priateľom mýtnikov a hriešnikov a jedával s nimi. Práve to dnešné podobenstvo nás chce poučiť ako je to s Kráľovstvom Božím. Do sietí Božieho Kráľovstva sa chytia mnohí ľudia a predsa sa časom ukáže, že ich odovzdanie nebolo úprimné a úplné. A títo ľudia po čase urobia veľké pohoršenie v Cirkvi. Je azda Cirkev zlá, že takýto ľudia v nej boli? Prestáva azda byť Božím Kráľovstvom?

Ježiš nás týmto podobenstvom poučuje, že ani Božie Kráľovstvo tu na zemi nie je vyňaté spod všeobecného zákona hriechu, že to definitívne delenie a jediné správne delenie prebehne až na konci časov a budú ho robiť Boží Anjeli. Božie Kráľovstvo je ako sieť, ktorá naozaj zachytí všeličo. Nie je to chyba siete. Sieť plní funkciu tým, že všetko, čo je väčšie ako jej oká, sa do nej zachytí. Definitívne posúdenie Cirkvi patrí Bohu a jeho Anjelom a nie nám ľuďom.

Niekedy mi argumentácie svedkov Jehovových o tom, že Cirkev nemôže byť pravá, pretože má na svedomí nejaké zlo, pripadajú asi tak, ako keby niekto povedal, že Ježiš nemohol byť dobrý a svätý, pretože mal apoštola Judáša, ktorý ho zradil. Príslušnosť k nejakej Cirkvi ešte nerozhoduje o tom, či je niekto občanom Božieho Kráľovstve, či ním zostane. To rozhodne až Boží súd. My to nevieme posúdiť a dokonca ani nemusíme súdiť. Ježiš nám prikazuje: „Nesúďte, aby ste neboli súdení!“ Jedine Bohu patrí súď a On ho vysloví na konci sveta.

Kto sa zo svojím súdom ponáhľa, upadá do podozrenie, že mu nejde o pravdu, ale iba o to, aby presadil svoj názor a svoje záujmy. Božie Kráľovstvo sa objavuje tam, kde človek poslúcha Boha a necháva sa Bohom pretvárať, ako hlina v rukách hrnčiara. Ani svätosť Cirkvi nieje založená na ľudskom výkone. Svätosť Cirkvi to je Ježiš v nás. Kristus v nás, nadej slávy. Keď žije niekto bez Kriste, môže vytvoriť slušnosť ale nie dobrotu a svätosť, ktorá patrí Bohu a je znakom jeho prebývania v nás. Boh môže aj nás úbohých pretvoriť, tak ako hrnčiar preformuje svoj výrobok. Ale nechajme sa pretvárať.