17. pátek – (Mt 13,47-53)

Bratři a sestry, velmi často slyšíme námitky proti církvi, která pohoršuje tím, že jsou v ní lidé hříšní a nikoliv andělé. Víme, že Pán Ježíš byl přítelem celníků a hříšníků a jídával s nimi. Právě to dnešní podobenství nás chce poučit, jak je to s Božím Královstvím. Do sítí Božího Království se chytí mnozí lidé a přece se časem ukáže, že jejich odevzdání nebylo upřímné a úplné. A tito lidé po čase udělají velké pohoršení v církvi. Je snad Církev špatná, že takový lidé v ní byli? Přestává snad být Božím Královstvím?

Ježíš nás tímto podobenstvím poučuje, že ani Boží Království zde na zemi není vyňata z obecného zákona hříchu, že to definitivní dělení a jediné správné dělení proběhne až na konci časů a budou ho dělat Boží Andělé. Boží Království je jako síť, která opravdu zachytí leccos. Není to chyba sítě. Síť plní funkci tím, že vše, co je větší než její oka, se do ní zachytí. Definitivní posouzení církve patří Bohu a jeho Andělem a ne nám lidem.

Někdy mi argumentace různých sekt o tom, že církev nemůže být pravá, protože má na svědomí nějaké zlo, připadají asi tak, jako kdyby někdo řekl, že Ježíš nemohl být dobrý a svatý, protože měl apoštola Jidáše, který ho zradil. Příslušnost k nějaké církvi ještě nerozhoduje o tom, zda je někdo občanem Božího Království, či jím zůstane, to rozhodne až Boží soud. My to neumíme posoudit a dokonce ani nemusíme soudit. Ježíš nám přikazuje: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni!“ Jedině Bohu patří suď a On ho vysloví na konci časů.

Kdo ze svým soudem spěchá, upadá do podezření, že mu nejde o pravdu, ale pouze o to, aby prosadil svůj názor a své zájmy. Boží Království se objevuje tam, kde člověk poslouchá Boha a nechává se Bohem přetvářet, jako hlína v rukou hrnčíře. Ani svatost Církve není založena na lidském výkonu. Svatost církve to je Ježíš v nás. Kristus v nás, naděje Slávy. Když žije někdo bez Kriste, může vytvořit nanejvýš slušnost ale ne dobrotu a svatost, která patří Bohu a je znakem jeho přebývání v nás. Bůh může i nás ubohých přetvořit, tak jak hrnčíř přetvoří svůj výrobek. Ale nechme se přetvářet.