Pozvanie na moju 50.-ku

50.

Ak sa v tento deň z milosti božej dožijem 50 rokov života,

prosím vás všetkých o modlitbu.

Za zavŕšenu 50 sa poďakujem Pánu Bohu spolu so svojimi rehoľnými spolubratmi

svätou omšou slávenou v sobotu 7.5.2005 o 11,00 hod.

v našom františkánskom kostolíku v Trstenej.

S pozdravom “Pokoj a dobro!”

P. Bernardín Šmid, OFM

Len tak na okraj:

Riadením Božím a múdrosťou cirkvi

sú moje 50 narodeniny v tomto roku

prikázaným cirkevným sviatkom.

Prianie od mojej mamy

Ak by ste napriek tomu,

že ja vám určite na vašu 50 neprídem,

chceli prísť a nedoniesli by ste si so sebou aj desiatu a niečo na obed,

tak sa čím skôr ohláste, aby ste nezostali hladní.

najneskôr do pondelka 2.5.2005