11. pondelok – (Mt 5,38-42)

Nič nie je tak cudzie nášmu zmyslu pre spravodlivosť, ako slová, ktoré sme práve dnes v evanjeliu počuli. Bližšie je nám to, čo dovolil Mojžiš, pre tvrdosť ľudského srdca naším predkom: „Oko za oko, zub za zub!“. Toto má v sebe určitú logiku a aj spravodlivosť. Ale prichádza Ježiš a učí: „Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému.“ Prečo sa nemáme protiviť tomu, kto nám robí zlo, a prečo nemáme zlo odplatiť zlom? Preto, lebo zlo sa šíri práve tým, keď sa odpláca. Ak ho chceme skutočne zničiť, musíme ho zastaviť. Boh Otec sám takto postupuje. Vôbec nekoná v zmysle našej ľudskej spravodlivosti. Na najväčší zločin, ktorého sa ľudia dopustili ukrižovaním nevinného Božieho Syna, zločin proti Bohu i proti človeku, odpovedá dobrom, spásou a odpustením hriechov. Dobro víťazí skrze kríž.

„Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť.“ Nič sa tak neprieči nášmu vkusu, ako nepomstiť. Keby sme sa 100 ľudí opýtali, ako sa treba zachovať, ak nás niekto uderí, možno až 99 by odpovedalo: „Treba to čím skôr vrátiť, aby si viac nedovoľovali“. Potrebujeme veľkú vieru v Božiu múdrosť, aby sme Ježišove slová zabudovali do svojho životného štýlu.

„A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“ V podstate nás Pán Ježiš chce naučiť, aby sme zlo premáhali dobrom. Má to svoju logiku. Filozofia nás učí, že zlo je nedostatkom dobra. Zlo nemá svoju vlastnú podstatu, ale existuje z negácie, z nedostatku dobra. Keď sa niekto snaží zlo premôcť zlom, koná tak, ako keby sa niekto snažil zlikvidovať jamu tým, že ju od základu vykope. Zistí, že vytvoril ešte väčšie jamu, ešte väčšie zlo. Ak chceme zlikvidovať jamu, teda nejaký nedostatok, môžeme ho jedine zaplniť. Zlo je nedostatkom, jeho likvidácia je v naplnení dobrom.

Ak poslúchneme Boha, ktorý má nad všetkým nekonečný nadhľad a koná a učí múdrejšie ako náš obmedzený rozum a naše obmedzené skúsenosti, nájdeme znovu harmóniu sveta i svojej vlastnej bytosti. Ak sa naučíme takto rozmýšľať a ak sa budeme riadiť týmto Božím Slovom, zistime, že každý okamih, keď sme sa neriadili svojou chytrosťou ale Božou múdrosťou, sa stáva pre nás milostivým časom a dňom spásy.

Sv. otec Ján Pavol II povedal mládeži: „Prosím vás, aby ste rozmýšľali, čím by bol ľudský život, keby Ježiš nepovedal: „Milujte svojich nepriateľov“. Ako by vyzeral svet, keby sme v našich vzájomných vzťahoch dávali prednosť nenávisti medzi národmi, medzi ľuďmi, triedami a národnosťami, keby sme budúcnosť jednotlivcov postavili na tomto základe, ľudstvo by bolo odsúdené na zánik.“

Akoby vyzeral náš svet bez odpustenia? Presne tak ako to vidíme vo svete, ktoré ovláda Islam. Nemôžu zastaviť zlo, lebo nepoznajú odpustenie iba krvnú pomstu. Raz rozpútané násilie nemožno zastaviť a on o požiera stále väčšie množstvo obetí. Ďakujme Ježišovi, že nám on sám zjavil Božie odpustenie a že nás učí i prikazuje odpúšťať.