11. pondelok, cyklus I – (2 Kor 6,1-10)

Sv. Pavol nás dnes vyzýva: „Bratia, ako Boží spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo”. Každý okamih nášho života je úžasnou božou milosťou alebo moderne povedané šancou od Boha. V každom okamihu skladáme pred Bohom skúšku zo svojej viery, nádeje a lásky. Zle využitá milosť, to je práve ta chvíľa nášho života, keď sme sa neriadili božou múdrosťou, ale svojou vlastnou chytrosťou. Keď vo viere dávame prednosť božej múdrosti pred svojou chytrosťou, stáva sa tento okamih milosti pre nás súčasne časom Spásy. Spása spočíva v prijatí milosti, vo využití šance času, ktorú nám ponúka komplikovaný svet. Veľmi často práve tie okamihy, ktoré sú nám ľudský povedané nepríjemne, sú oným časom milosti a dňom Spásy. Umenie kresťanského života spočíva v tom, vedieť využiť každý prítomný okamžik v Božom Duchu. V každom okamihu sa snažiť zjavovať Boha Lásku.

Ak sa riadime iným duchom dávame ľuďom pohoršenie. Sv. Pavol tvrdí: „Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby naša služba bola bez hany.“ Pohoršenie spočíva v tom, že šírime zlo, že pomáhame rastu svetového zla a že zlo nepremáhame dobrom.

Vo všetkých životných situáciách sa musíme preukázať ako Boží služobníci, teda ako ľudia, ktorí poslúchajú Boha v každej životnej situácii. Znakom božieho služobníka je veľká trpezlivosť. Trpezlivosť je zvláštna forma lásky, ktorá sa stretla so zlom. Trpezlivosť je ochranou lásky, ktorá sa stretla so zlom: so súžením, s tiesňou, s úzkosťou, s ranami, s väzením, so vzburou, s námahou, s bdením a s hladom. V trpezlivosti sa stretáme s mocou Božou. Duch Svätý je dovtedy v nás a s nami, dokiaľ zotrvávame na úrovni Božieho Slova.

Je jedno veľké nebezpečenstvo, že sa láska po stretnutí s konkrétnym zlom stane pokryteckou, predstieranou, nie skutočnou. Môže to navonok vyzerať ako láska, ale sa za tým maskuje a skrýva zbabelosť a nenávisť. Nepokrytecká láska to je pravda, ktorú dlhujeme aj svojim protivníkom. Je to slovo pravdy, v ktorom je Božia moc. Musíme sa ozbrojiť spravodlivosťou sprava i zľava. Snažiť sa byť dobrým bez nároku na ľudskú poctu, v zlej i dobrej povesti. Toto všetko sú situácie, v ktorých máme preukázať Lásku. Každá situácia, v ktorej prejavím lásku, v zhode s príkazmi Pána Ježiša sa pre mňa stáva časom milosti a dňom spásy. Moja spása sa stáva stále viac a viac reálnou a zakúšanou v Duchu Svätom.