1. streda, cyklus I – (Hebr 2,14-18)

Zamyslime sa nad tým, čo nám dnes skrze svoje slovo chce povedať Pán. Prvé čítanie hovorí o tom, že Ježiš si osvojil naše telo a našu krv. Zmysel jeho vtelenia spočíva v tom, aby svojou smrťou premohol toho, ktorý vládol smrťou, totiž diabla. A druhý zmysel jeho vtelenia je v tom, aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval celý život.

Naozaj je to strach zo smrti, pre ktorý sme schopný robiť aj nepekné kompromisy. Pre mnohých ľudí je diabol ešte týmto spôsobom skutočne vládcom. Vydiera slabé duše, ktoré majú strach o to, čo budú jesť, čo budú piť, čím sa zaodejú. Človek, ktorý sa bojí, nemôže byť slobodný. Ježiš nás prišiel vyslobodiť zo strachu pred smrťou. Víťazstvom nad svetom je naša viera. Viera a dôvera v Boha nášho Záchrancu, nám dave silu aj v tých najťažších chvíľach nášho života.

Ježiš je pre nás vzorom, aj svojím postojom k utrpeniu. „A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, na ktorých doliehajú pokušenia. Ježiš nás úplne chápe. On nás vyslobodzuje aj tým, že zjavuje Vzkriesenie z mŕtvych. „Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?…Kto verí v Syna Božieho, má to svedectvo v sebe. A to je to svedectvo: Boh nám dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá život.” „Ak vyznáš svojimi ústami Ježiša ako Pána a ak uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.” „Vieme však, až sa zjaví, že mu budeme podobný, pretože ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, tak oko on je čistý“.

Evanjelium nám ukazuje prax týchto slov, ako ich Ježiš uskutočňoval. „Keď nastal večer a slnko zapadlo, prinášali k nemu všetkých chorých a diablami posadnutých. A celé mesto sa zhromaždilo predo dverami. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličná choroby, a vyhnal mnoho zlých duchov.“ Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, takto charakterizuje dôvod príchodu mesiáša: „A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsostí navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ Ježiš prináša svetu všetko to, čo je Boh sám. Lásku, súcit, vľúdnosť a milosrdenstvo. Ježiš je vtelená láska, vtelené milosrdenstvo.

Nebojme sa smrti! My, ktorí sme Krista prijali, sme na ceste ku spáse. Skutočne Vám hovorím, nebojte sa. Kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ak ste ešte neprijali Krista, ako svojho Pána, ak ste mu ešte nepodriadili celý svoj život a všetky svoje záujmy, urobte to ešte dnes a budete aj vy vyslobodení zo strachu pred smrťou.