VII. Druhý pád

Za obetu si v svete kríž len vyslúžil:

ten Krista opäť k zemi ťarchou pritlačí.

Prečo On vlastne život medzi ľuďmi žil?

– Aby bol človek o poznanie bohatší,

že treba prekonávať každý nový pád,

že človek musí svoj kríž trpezlivo niesť,

ak chce ísť vedľa Krista ako Jeho brat,

a v kríži nosiť všetkým ľuďom dobrú zvesť:

Kristovu pravdu, ťažkú ako drahý kov;

veď On sám pod ňou musel padnúť druhý raz,

tu pravdu živých činov, a nie hluchých slov,

čo bude strieť sa dejinami ponad čas

a bude naveky už mať čo ľuďom riecť.

Aj za nás dnešných musel Ježiš ten kríž vliecť