V. Šimon

Nemôže zastaviť sa, nabrať trochu síl,

včas musí s krížom Ježiš na Golgotu dôjsť,

inak by umieraním sviatok znesvätil,

vrie túžbou zabiť ľudská nedočkavá zlosť.

Tak vstúpi jednoduchý Šimon do dejín

(slabí vždy mali veľmi blízko k súcitu),

od vekov určený bol na ten veľký čin.

Spočiatku ešte oči klopí tu i tu,

keď zbadá mnoho známych navôkol;

skoro však vkročí do Kristových stupají

a kríž už ako keby celkom jeho bol,

už iba Krista vidí v ľudskom hurhaji,

už svoju službu cíti ako hrdú česť.

S bremenom kríža stúpa najpríkrejšou z ciest.