IX. Tretí pád

By splatil na Golgote náš dlh človečí,

padá, no ešte vstane. Tesne pred cieľom

sa poddať ani človekovi nesvedčí!

A hore, tam už s Pilátovým ortieľom

čakajú farizeji, už ich náhli čas,

by neznesvätil židom svätú sobotu

Ježišov smrtný veľkonočný hodokvas,

On musí, musí dovliecť na vrch Golgotu

ten drsný, hrboľatý, skrvavený stôl,

ku ktorému sa hrnie luza pažravá.

Naposled ešte svoju slabosť premohol,

so zbytkom ľudskej vôle s krížom povstáva,

akokoľvek Ho bolí ten najťažší pád.

Hore už chystajú sa zvliecť Mu vetchý šat.