III. Prvý pád

Po ľudských pádoch vyberá sa ku cieľu.

Aj Krista ťahá dolu zemská tiaž

zdvojená ťarchou Judášovho pocelu,

– naň dodnes v pekle pijú oldomáš.

Zlo v človekovi počal dávny rajský pád,

oň rozbíja si Ježiš kolená;

na strmú cestu dal sa s krížom bez výhrad,

dostal ju v onom sľube do vena,

čo Stvoriteľ dal ešte v raji človeku.

Zo zeme vstáva Ježiš prvý raz

a s krížom dvíha ľudskú nádej odvekú:

jej stopou pôjde ďalší žitia čas,

kým vezme ľudí v náruč rajská otčina.

O zlosť a nenávisť sa cestou potkýna.