II. Na ceste s krížom

S krížom, keď udrela už Jeho hodina,

vyženie človek Krista na krvavú púť;

Jak ľahko z Mesiáša spraviť zlosyna

a svedomie si v duši hlucho prepočuť!

On ale hriechy prišiel z tohto sveta sňať,

čo vyklíčili z pyšných túžob človeka,

pretrhnúť prišiel dávno nepriepustnú hať,

nech raj zas voľne do ľudských sŕdc priteká.

Nuž zobral hriechy sveta na ten hrubý trám,

s ním niesol na Golgotu ťarchu ľudských vín,

na ňom sa dobrovoľne obetoval sám,

aby sa mohol vrátiť márnotratný syn

a sláviť s Otcom veľkonočnú nedeľu.

Po ľudských pádoch vyberá sa ku cieľu.