I. Pilátov ortieľ

I podrobil sa Boh ľudskému ortieľu,

čo zlostne vyvrel z jedovatých pier;

prišiel svet zbaviť Adamovho údelu

a človekovi zjednať s nebom zmier.

Daroval Stvoriteľ mu rozum človečí,

aby sa duchom Bohu podobal.

Zmyslel si človek, že ním Krista usvedčí,

keď opľutý tam pred Pilátom stal.

Otázky kladie pyšný na svoj um,

pozemský prášok vedľa velehôr,

myšlienka plytká v mori Božích dúm,

a popri Bohu slabý ľudský tvor.

To preňho Ježiš drámu spásy začína

s krížom, keď udrela už Jeho hodina.